2018:11 Bedömning av spännkraftförluster genom deformationsmätning av reaktorinneslutningen vid uppstart – DEFORM

Bakgrund

Den strukturella integriteten av reaktorinneslutningen är beroende av spännarmeringens spännkraft. Spännkraften minskar med tiden genom bl.a. omlagring till själva betongen. I byggnormen finns standardformler som beaktar dessa förluster men lite kunskap finns gällande hur inneslutningens unika geometri och miljö har för inverkan på spännkraftsförlusterna.

Syfte

bedöma möjligheterna att Projektet syftar till att bestämma spännkraftsförluster via deformationsmätning av reaktorinneslutningen vid en täthetsprovning.

Resultat

För att kunna bestämma spännkraftsförluster enbart genom deformationsmätningar av inneslutningen så krävs det kännedom om hur betongens effektiva E-modul varierar med förspänningsgraden. Utan kännedom om hur betongens effektiva E-modul varierar kan reaktorinneslutningens spännkraftsförluster bedömas kvalitativt genom deformationsmätning. Rapporten föreslår även en kvalitativ utvärdering av spännkraftsförluster genom att utgå från inneslutningens ursprungliga geometri efter uppspänning och geometrins förändring över tid. Genom att utgå från deformations- eller geometrimätningar av inneslutningen kan beräkning av spännkraftsförluster enligt Eurokod 2-1 ge värdefull information vid bedömning av spännkabelsystems tillstånd. Genom att låta kvalitativa och deterministiska metoder komplettera varandra så ökas säkerheten vid bedömning av spännkabelsystems kondition.

Resultatet av detta projekt ska kunna bidra vid SSM:s säkerhetsbedömningar av betongkonstruktioner i kärntekniska anläggningar.