2022

Visar 9 sökträffar på publikationer

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2022:17 Spricktillväxtmätning i tryckkärlsstål med mellanhög svavelhalt och kloridtransienter

  SSM perspektiv Bakgrund De svenska kokvattenreaktorerna av internpumpstyp körs alla med normal­vattenkemi. I laboratorieförsök har en tydlig känslighet för spännings­korrosion i låglegerat tryckkärlsstål vid normalvattenkemi och förhöjd svavelhalt i materialet eller sulfat/kloridkontamination i vattnet kunnat påvisas. På...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:15 Strukturer och ledarskap för organisatorisk funktionalitet som främjar säkerheten genom ett kärnkraftverks olika faser och övergångarna däremellan

  SSM perspektiv Bakgrund Kärnkraftsindustrin står inför en rad utmaningar framöver, exempelvis avseende åldrande reaktorer, generationsskifte i personalstyrkan, bristande kompetensåterväxt, politiska beslut och konkurrens från andra energislag. Två svenska anläggningar står dessutom inför utmaningen att avveckla delar av verksamheten samtidigt...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:14 Weld residual stress and strain measurements on a mock-up with single layer strip cladding common in reactor pressure vessels

  SSM perspektiv Bakgrund Reaktortryckkärl tillverkas vanligtvis av låglegerade ferritiska stål som på insidan beläggs med ett eller flera lager av rostfritt stål, så kallad plätering eller på engelska cladding. Den rostfria pläteringen påverkar den strukturella integriteten på flera sätt, dels har pläteringen annorlunda materialegenskaper...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:11 Kingdom of Sweden IRRS ARM Summary Report 2022

  The IAEA Integrated Regulatory Review Service Mission to Sweden in November 2022...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:09 Assessment of modelling approaches for axial gas flow inside LWR fuel rods

  SSM perspective Background The fuel rod analysis program SCANAIR has been developed by IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) for analysis of reactivity initiated accidents (RIA) in light water reactors. The Swedish Radiation Safety Authority (SSM) has access to SCANAIR in exchange for annual contributions for its further development. The development...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:07 Översyn av lokala säkerhetsnämnder

  Sammanfattning Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ska myndigheten se över syftet och uppdraget för de lokala säkerhetsnämnderna samt föreslå författningsändringar som behövs, exempelvis i förordningen (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:04 Warm Pre-Stressing mechanisms

  SSM perspective Background Swedish nuclear power plants (NPP) were originally designed and analyzed with an assumed operating period of approximately 40 years. As Swedish NPPs reach their original technical design life the safety of the additional operating time has to be verified. With increased operating time, the shift in the fracture toughness curve of the reactor pressure vessel (RPV)...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:03 Effect of Neutron Irradiation on the Oxidation and Corrosion of Austenitic Stainless Steels

  SSM perspective Background Reactor pressure vessel internal components of austenitic stainless steel located close to the core are subject to a high neutron flux. Irradiation by fast neutrons induces changes in the material that affect microstructure, mechanical properties and microchemistry. These changes eventually lead to an increased susceptibility to irradiation assisted stress corrosion...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2022:02 APRI-10 - Slutrapport

  SSM perspektiv Bakgrund Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har sedan början på 1990- talet finansierat forskning inom svåra haverier, då dåvarande SKI finansiellt bidrog till en professur och utvecklandet av avdelningen för kärnkraftsäkerhet på KTH. Inriktningen har varit att studera och verifiera den svenska haverihanteringen vid svårt...

  Innehållstyp: Publikationer