1997:08 Storheter för strålskyddsarbete

ICRU har definierat särskilda mätbara (opetativa) storheter föt strålskyddsarbete. En konsekvens av att de operativa storheterna används blir att handburna dosmätare och persondosmätare i samma bestrålningssituation kan ge olika mätresultat. Skillnaderna varierar och otsakas av strålfältets geometri. Mlltstorheterna har väldokumenterade relationer till ICRPs s k skyddstorheter t ex effektiv dos och ekvivalent dos till ett organ eller vävnad. Det är därför möjligt att uppskatta en organdos eller en effektiv dos med ledning av ett uppmätt värde på t.ex. miljödosekvivalenten. ICRU och ICRP har nyligen sammanfattat relationerna i två viktiga gemensamt utgivna rapporter Report 57 och Publication 74.