2001:20 Godkännande av persondosimetritjänster

Rapporten beskriver arbetet bakom godkännandet av svenska persondosimetritjänster.