2003:15 Föreskrifter om planering inför och under avveckling av kärntekniska anläggningar

I rapporten beskrivs SSI:s överväganden bakom de krav som ställs i SSI:s föreskrifter om planering inför och under avveckling av kärntekniska anläggningar (SSI FS 2002:4). I rapporten sammanfattas och kommenteras även inkomna synpunkter på föreskrifterna vi remissförfarandet.