2003:23 Strålskydd vid svenska kärnkraftverk under perioden 1994-2002, samt reflexioner om kommande utveckling

I rapporten beskrivs utvecklingen under åren 1994-2002 av omvärldsfaktorer och utveckling av strålskyddsarbetet inom den svenska kärnkraftindustrin. Åtgärder för att reducera strålnivåer i reaktorsystemen, utfall av stråldoser till personal, samt reflexioner om utvecklingen presenteras.