2004

Välj innehållstyp

Välj år

Välj utgivare

Visar 15 publikationer

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2004:15 Omgivningskontrollprogram för de kärntekniska anläggningarna, revision

  Rapporten innehåller ett reviderat program för omgivningskontroll för de fyra kärnkraftverken, anläggningarna i Studsvik samt Westinghouse Electric Sweden AB:s anläggningar i Västerås. Omgivningskontrollen ska ge en fortlöpande beskrivning av halten av...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2004:16 Isotopstatistik 2003 -för nukleärmedicinsk verksamhet

  I sammanställningen redovisas under 2003 utförda in-vivo undersökningar och terapier där radioaktiva nuklider i form av öppna strålkällor har använts. För varje nuklid anges undersökning, kemisk form, administrationssätt, antal rapporteringar,...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2004:13 Mätning av radiofrekventa elektromagnetiska fält i olika utomhusmiljöer

  Denna rapport ingår som en del i Statens folkhälsoinstituts hälsokonsekvensbedömning (HKB) för utbyggnad av basstationer till tredje generationens mobiltelefoni (3G). Utomhusmätningar av radiofrekventa elektromagnetiska fält har gjorts på sju platser i Ekerö...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2004:14 Kartläggning av naturligt radioaktiva ämnen i dricksvatten

  En kartläggning av uran och andra radioaktiva ämnen i dricksvatten från kommunala vattenverk har genomförts. Analyser har gjorts av prov på dricksvatten från ett grundvattenverk, med eller utan konstgjord infiltration från 256 kommuner. I EG:s dricksvattendirektiv...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2004:12 Stråldosreglering vid kroppsdatortomografi – bakgrund till dosregleringsprogrammet OmnimAs

  Vid datortomografiundersökningar – i motsats till konventionella röntgenundersökningar - anpassas exponeringsparametrarna sällan till patientens kroppsstorlek. En orsak till detta kan vara att det saknas enkla metoder för detta. I denna rapport beskrivs datorprogrammet OmnimAs...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2004:11 Tillsynsrapport 2002–2003

  Rapporten redovisar SSI:s tillsyn av i första hand avfalls- och miljöfrågor vid de kärntekniska anläggningarna under åren 2002 och 2003. Inspektionerna vid de kärntekniska anläggningarna sammanfattas och ett antal större ärenden och aktuella projekt...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2004:10 Riktlinjer för utformning av strålskyddsprogram för transportörer av radioaktiva ämnen

  Under åren har dosgränsen för personal som arbetar i verksamhet med joniserande strålning och allmänhet blivit allt lägre utan att krav på lägre dosrater på kollin innehållande radioaktiva ämnen har införts. Transporter av kollin med radioaktiva...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2004:08 Doskatalogen för nukleärmedicin

  Doskatalogen är en samling av datablad som presenterar stråldose till olika organ och vävnader. I sin nuvarande form har de s.k. dosbladen getts ut sedan 1981 och har sedan dess reviderats och kompletterats med nya substanser. Denna nya rapport innehåller data för: tre substanser...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2004:09 SSI:s roll i folkhälsoarbetet

  Rapporten är en redovisning till regeringen och Statens folkhälsoinstitut av myndighetens roll inom folkhälsoområdet. Strålskydd är i sig en förebyggande verksamhet som syftar till att skydda människor och miljö mot skadlig verkan av strålning. SSI...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2004:07 Personalstrålskydd inom kärnkraftindustrin under 2003

  I denna rapport presenteras en sammanställning av stråldoser till personal och av erfarenheter från strålskyddsarbetet inom den svenska kärnkraftindustrin under år 2003. /Publikationer/Rapport/Stralskydd/2003/200407/ Ingela Thimgren och Hanna Ölander Gür et.al.

  Innehållstyp: Publikationer