2005:11 SSI:s granskning av SKB:s Fud-program 2004

Rapporten återger Statens strålskyddsinstituts (SSI) granskning av SKB:s program för forskning, utveckling och demonstration, Fud-program 2004. Rapporten utgör SSI:s remissvar till SKI i ärendet. I granskningen kommenterar SSI bl.a. SKB:s handlingsplan och inriktning på kommande Fud-program, behov av olika typer av samråd, plan för försöksdeponering och långtidsförsök, samt strategier för rivning.