2005:12 Personalstrålskydd inom kärnkraftindustrin under 2004.

I denna rapport presenteras en sammanställning av stråldoser till personal och av erfarenheter från strålskyddsarbetet inom den svenska kärnkraftindustrin under år 2004.