2005:43 Information om utländska kärntekniska anläggningar