2007:05 Doskatalogen för nukleärmedicin; projekt SSI P 1426.04

Doskatalogen är en samling av datablad som presenterar stråldoser till olika organ och vävnader. I sin nuvarande form har de s.k. dosbladen getts ut sedan 1981 och har sedan dess reviderats och kompletterats med nya substanser Denna nya rapport innehåller data för:

  • 11C-märkta substanser (realistisk maximum),
  • aminosyror märkta med 11C, 18F eller 75Se,
  • 99mTc-apcitide,
  • 123I-märkta fria fettsyror (>123I- BMIPP and >123I-IPPA) och
  • Reviderade modeller för 15O-märkt vatten, 99mTc-tetrofosmin (vila och arbete) och 201Tl-jon.

Idag finns information i Doskatalogen om upp mot 200 olika substanser och radionuklider.