2007:06 Personalstråldoser inom vård, forskning och icke kärnteknisk industri i Sverige under 1999-2005

Denna rapport presenterar en sammanställning av stråldoser till personal inom icke kärntekniska områden i Sverige åren 1999 - 2005. Kollektivdosen har under den här tidsperioden varierat mellan 1,2 och 1,6 manSv. Störst bidrag till kollektivdosen ger arbetstagare som arbetar med joniserande strålning inom sjukvården.

De högsta medeldoserna erhålls inom radiografering, medicinsk röntgen, och nukleärmedicin. Framförallt av individer som arbetar med interventionell radiologi och beredning av öppna strålkällor. Den högsta individuella dosen har registrerats hos radiograferare som vid två tillfällen har erhållit en stråldos över fastställt gränsvärde.

Den statistik som fås från det nationella dosregistret visar att många arbetsgivare saknar tillräcklig kunskap om när och hos vilka individer persondoser ska mätas eller rapporteras till det nationella dosregistret. SSI ser därför ett behov av att informera om och förtydliga myndighetens syn på rutinerna för mätning och rapportering av stråldoser till personal.