2009:11 Enkätundersökning om solning i solarium

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och föregångaren Statens strålskyddsinstitut (SSI) har sedan år 2005 låtit Statistiska Centralbyrån (SCB) göra en årlig enkätundersökning av svenska folkets solvanor (se referenser). Varje år har omkring 1000 personer deltagit i undersökningen. Enkäten ger en bild av befolkningens vanor när det gäller solning, information som bland annat är värdefull i Strålsäkerhetsmyndighetens arbete för att bromsa ökningen av antalet hudcancerfall i Sverige.

I den här rapporten presenteras den del av enkäten som rör solande i solarium. Den visar i vilken omfattning människor använder solarium, hur ofta de bränner sig och vilka attityder de har till estetiska och hälsomässiga aspekter på solning.