2010:15 Strålsäkerhetsmyndighetens helkroppslaboratorium

I denna rapport har vi utvärderat de uppmätta värdenas pålitlighet i det nya helkroppslaboratoriet i Solna strand genom att jämföra resultat för bakgrunder och aktivitetsmätningar mellan det gamla laboratoriet i Karolinska sjukhusets område och nya laboratoriet. Rapporten presenterar egenskaper av den nya anläggningen och redovisar resultaten från första omgången av helkroppsmätningar i Solna strand:s laboratorium som utfördes 2007 på personer i den så kallade kontrollgruppen. Både bakgrunder och person – mätningar visade stabilt resultat, dvs. de är reproducerbara. Dock konstaterades att nya laboratoriet har relativt högre bakgrund, är mindre känsligt och mätgeometrin har försämrats. Den nya geometrin är tillräckligt god för beredskapssyften men det blir svårare att följa små förändringar vid mätning av låga aktiviteter än med den föregående geometrin.