2014:02 Värdering av strålskydd och säkerhet vid universitetssjukhusens strålbehandling

Strålsäkerhet är ett samlingsbegrepp som för medicinska verksamheter innefattar strålskydd, säkerhet och fysiskt skydd.

  • Strålskydd avser skydd av människa och miljö mot skadlig verkan av strålning genom att endast utföra berättigade och optimerade undersökningar och behandlingar och att använda sig av dosgränser för personal och allmänhet.
  • Säkerhet avser skydd mot skadlig verkan av strålning genom att med hög kvalitet förebygga fel på utrustning och felaktigt handlande som kan leda till olycka samt begränsa de skador som uppstår om en olycka ändå sker.
  • Fysiskt skydd innebär att skydda mot intrång i lokaler, obehörigt handhavande, stöld, sabotage av utrustning eller radioaktiva ämnen eller annan påverkan som kan medföra skadlig verkan av strålning.

Denna rapport innehåller en värdering av strålbehandlingsverksamheten i Sverige med avseende på patientstrålskydd och säkerhet vid genomförande av behandlingar samt säker användning av utrustning. Rapporten bygger på resultat från inspektioner av strålbehandlingsverksamhet vid samtliga universitetssjukhus i landet och innehåller en sammanfattning över hur ställda lagkrav följdes. Vidare innehåller rapporten slutsatser av den uppnådda kravuppfyllnaden och en värdering av hur strålsäker strålbehandlingsverksamheten är.

Rapporten vänder sig främst till beslutsfattare på olika nivåer inom landstingen men också medarbetare som arbetar med strålbehandling. Syftet med rapporten är att bidra till en förbättrad strålsäkerhet inom strålbehandlingsverksamhet i landet. Rapporten bidrar också med kunskap till olika professionella organisationer med intresse inom strålbehandlingsverksamhet.