2014:25 En standardiserad svensk nomenklatur för strålbehandling

Arbetet med att ta fram en standardiserad svensk nomenklatur för strålbehandling har i huvudsak utförts av en referensgrupp som har varit knuten till forskningsuppdraget. Referensgruppen har bestått av läkare och sjukhusfysiker från landets universitetssjukhus. Den framtagna standarden har harmoniserats med publicerade internationella standarder. I den här rapporten presenteras en första version av standarden. SSM uppmanar samtliga verksamhetsutövare inom strålbehandling i Sverige att arbeta efter den nya standarden så att en enhetlig nomenklatur kan etableras. SSM förväntar sig att detta på sikt kommer på ett effektivt sätt att förbättra säkerheten för patienter som genomgår strålbehandling.