2014:36 Beredskapszoner kring kärntekniska anläggningar i Sverige

I denna rapport analyseras olika faktorer som påverkar eller kan komma att påverka utformningen av beredskapszoner kring svenska kärntekniska anläggningar. Analysen visar tydligt att det finns betydande brister i hur dagens beredskapszoner är utformade. De allvarligaste bristerna är att nuvarande lagstiftning är föråldrad, delvis ofullständig och sannolikt inte uppfyller nya krav från EU, att utformningen av beredskapszonerna inte uppfyller internationella rekommendationer samt att lärdomarna från kärnkraftsolyckan i Japan 2011 ännu inte tagits tillvara i Sverige.