2016:10 Utredning om funktions- och leveranskontroller av radiologisk utrustning

För röntgendiagnostik och interventioner.