2016:18 En standardiserad svensk nomenklatur för strålbehandling

Denna rapport är en reviderad version av en standardiserad svensk nomenklatur för strålbehandling som harmoniserats med tillgängliga internationella standarder.