2018

Visar 5 sökträffar på publikationer

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2018:22 Underlag till beredskapsplaneringen kring ESS

  Sammanfattning Nordost om Lund, i Brunnshögsområdet, byggs forskningsanläggningen European Spallation Source ERIC (ESS). När ESS tas i drift ska en linjäraccelerator leverera protoner till ett roterande strålmål av volfram, varpå neutroner produceras genom spallation. I strålmålet och i omkringliggande komponenter kommer radioaktiva ämnen...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2018:14 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2017

  Strålsäkerhetsmyndighetens UV-vetenskapliga råd lämnar årligen en rapport avseende effekter av ultraviolett strålning. Syftet med rapporterna är att kartlägga det aktuella kunskapsläget, samt att lämna råd till SSM inom olika områden som är av betydelse för förebyggande av hudcancer.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2018:13 Prestudy - Detectors for variance measurements

  Background The understanding of radiation quality requires knowledge about the energy deposition pattern of ionizing radiation on which models for cellular and sub-cellular damage can be built. Experimental data is fundamental in this context for quality assurance and bench-marking of models and simulations. Direct measurements are also of practical importance for radiation quality...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2018:09 Recent Research on EMF and Health Risk, Twelfth report from SSM's Scientific Council on Electromagnetic Fields, 2017

  Background The Swedish Radiation Safety Authority's (SSM) Scientific Council on Electromagnetic Fields monitors current research on potential health risks with a correlation to exposure to electromagnetic fields, and provides the Authority with advice on assessing possible health risks. The Council gives guidance when the Authority must give an opinion on policy matters when scientific testing...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2018:01 Monte Carlo patient-specific pre-treatment QA system for volumetric modulated arc therapy

  Background According to the Swedish Radiation Safety Authority's Regulations in Radiotherapy (SSMFS 2008:33) are Swedish clinics required to verify the individual dose to patients, prior the first time a new treatment is given. To fulfil this requirement, current clinics perform in-vivo dosimetry in three dimensional conformal radiation therapy (3DCRT), which means that the entrance of...

  Innehållstyp: Publikationer