Aktuellt

Bild som illustrerar radon på arbetsplatser

Webinarium: Lär dig mer om radon på arbetsplatser (Youtube)

Arbetsgivare är skyldiga att känna till radonhalter på arbetsplatser och vid behov vidta åtgärder för att sänka förhöjda halter. Om det finns arbetstagare som vistas i radonhalter över referensnivån har arbetsgivaren anmälningsplikt.

Vi har tillsammans med Arbetsmiljöverket tagit fram ett webinarium om radon på arbetsplatser. I webinariet tas arbetsgivarens ansvar upp. Vi ger även svar på frågor som finns inom ämnet.

Dekorativ bild, lila bakgrund med en beslöjande våg och texten Strålsäkert samt en liten sköld

Strålsäkert: Radioekologi – om hur radioaktiva ämnen beter sig i miljön

I det här avsnittet följer vi med forskare ut på sjön och tar sedimentprover utanför den kärntekniska anläggningen Studsvik i Södermanland. Syftet är främst att undersöka hur olika radioaktiva ämnen beter sig i miljön och hur rörliga de är.

Det här är ett av de forskningsprojekt som Strålsäkerhetsmyndigheten finansierar för att öka kunskapen och vidmakthålla kompetens inom radioekologi.