Gör Sverige och världen säkrare – på ett av landets viktigaste jobb

Strålsäkerhet är mer aktuellt än någonsin. Vi växer som myndighet och behöver dig. Var med och skydda människor från oönskade effekter av strålning.

Lediga jobb

Nyheter

Strålsäkerhets- och forskningsdagar 2023

Strålsäkerhetsmyndigheten bjuder in till Nationella strålsäkerhets- och forskningsdagar 26–27 oktober 2023 i Stockholm. Vi får presentationer med en internationell utblick på hur andra länder hanterat nyetablering av kärnkraft, en genomgång av Strål­säkerhets­myndighetens regerings­uppdrag, forsknings­finansieringens möjligheter och utmaningar, samt framtidens kompetens­behov inom strålsäkerhet.

FULLBOKAT - inga platser kvar men delar av konferensen kommer gå att se i efterhand på Strålsäkerhetsmyndighetens Youtubekanal.

Hur bevara viktig information för framtiden?

Strålsäkerhetsmyndigheten är med och arrangerar en workshop om informationsbevarande den 26–28 september i Solna. Frågan är hur det går att bevara och göra information om slutförvar för radioaktivt avfall tillgänglig hundratals år fram i tiden. Det finns utmaningar både med att välja ut vilken information som ska bevaras, och hur kan den kan göras begriplig för framtida generationer. Workshopen arrangeras tillsammans med NEA Expert Group on Archiving for Radioactive Waste Management (EGAR).

Förslag för befintlig och framtida kärnkraft

Strålsäkerhetsmyndigheten slutredovisade den 9 augusti uppdraget från regeringen att utreda hur regelverk och andra åtgärder för befintlig och framtida kärnkraft kan utvecklas. Myndigheten föreslår bland annat ett antal lagändringar för att kunna införa ny reaktorteknik och nya driftsmodeller, samt att myndigheten ges möjligheten att införa en process för att tidigt värdera ny reaktorteknik och identifiera eventuella hinder för tillstånd.

Strålskyddskonsekvenser vid en kärnvapenexplosion

Vid en kärnvapenexplosion är det viktigt att skydda sig under de första dygnen för att begränsa stråldoser som orsakas av radioaktivt nedfall. Strål­ningen från nedfallet kan orsaka strålskydds­problem på hundra­tals kilometers avstånd. Tillgång till gott skydd, exempelvis skyddsrum eller källare, begränsar effektivt strål­doserna. I en ny rapport har myndig­heten med hjälp av nya beräkningar tagit fram ett underlag för kommuner och andra myndigheter för att öka kunskapen om kärn­vapen­explosioner.