Jobba hos oss

Strålsäkerhet är mer aktuellt än någonsin. Vi växer som myndighet och behöver dig. Gör Sverige och världen säkrare – på ett av landets viktigaste jobb.

Nyheter

  • Negativ utveckling för miljömålet Säker strålmiljö

    Sverige får svårare att uppnå miljömålet Säker strålmiljö till 2030. Det beror bland annat på att det inte finns en plan för slutförvaring av icke kärntekniskt radioaktivt avfall från exempelvis sjukvård och forskning. Detta konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i sitt bidrag till den årliga uppföljningen

  • Strålsäkerhetsmyndigheten bjuder in till möte om kärnavfallsfrågor

    Vad händer i processen kring slutförvaret av använt kärnbränsle? Vad kom den internationella granskningen av Sveriges hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall fram till? Det är några av frågorna som kommer att avhandlas på Strålsäkerhetsmyndighetens informationsmöte om kärnavfallsfrågor den 10 april

  • Michael Knochenhauer ny generaldirektör på Strålsäkerhetsmyndigheten

    Idag presenterade klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari den nya generaldirektören på Strålsäkerhetsmyndigheten, Michael Knochenhauer. Hans förordnande sträcker sig fram till december 2026.

Varför och hur vi mäter radiovågor

Strålsäkerhetsmyndigheten mäter regelbundet hur människor exponeras för radiovågor från mobiltelefonmaster. Följ med Strålsäkert ut på en mätrunda i Solna och Sundbyberg. I avsittet får du veta hur man mäter och varför. Du får även en lektion i grundläggande strålningsvetenskap, med fokus på elektromagnetiska fält.

Är du intresserad av pågående arbete med kärnavfallsfrågor?

Den 10 april arrangerade Strålsäkerhetsmyndigheten ett informationsmöte om kärnavfallsfrågor. Under mötet informerade representanter för myndigheten översiktligt om arbetet som pågår kring radioaktivt avfall.

Internationell strålsäkerhetsskola i Stockholm i augusti

12-16 augusti 2024 arrangerar Strålsäkerhetsmyndigheten tillsammans med OECD/NEA och Centre for Radiation Protection Research vid Stockholms universitet återigen en strålskyddskurs för deltagare från hela världen. Kursdeltagarna får fördjupade kunskaper om strålskyddsprinciper, hur strålskyddet är uppbyggt internationellt och får ta del av den senaste forskningen på området. Anmälan är öppen till och med 15 april. 

Dags att förnya din anmälningspliktiga verksamhet?

Bedriver du anmälningspliktig verksamhet? Då kan det vara dags att förnya din anmälan i vår e-tjänst. En anmälan är giltig i 5 år och förnyelse av anmälan kan göras när din anmälan förfaller inom 6 månader. Vid en förnyelse av anmälan kan du även genomföra ändringar avseende utrustning, fakturauppgifter och liknande.