Jobba hos oss

Strålsäkerhet är mer aktuellt än någonsin. Vi växer som myndighet och behöver dig. Gör Sverige och världen säkrare – på ett av landets viktigaste jobb.

Nyheter

  • Negativ utveckling för miljömålet Säker strålmiljö

    Sverige får svårare att uppnå miljömålet Säker strålmiljö till 2030. Det beror bland annat på att det inte finns en plan för slutförvaring av icke kärntekniskt radioaktivt avfall från exempelvis sjukvård och forskning. Detta konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i sitt bidrag till den årliga uppföljningen

  • Strålsäkerhetsmyndigheten bjuder in till möte om kärnavfallsfrågor

    Vad händer i processen kring slutförvaret av använt kärnbränsle? Vad kom den internationella granskningen av Sveriges hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall fram till? Det är några av frågorna som kommer att avhandlas på Strålsäkerhetsmyndighetens informationsmöte om kärnavfallsfrågor den 10 april

  • Michael Knochenhauer ny generaldirektör på Strålsäkerhetsmyndigheten

    Idag presenterade klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari den nya generaldirektören på Strålsäkerhetsmyndigheten, Michael Knochenhauer. Hans förordnande sträcker sig fram till december 2026.

Varför och hur vi mäter radiovågor

Strålsäkerhetsmyndigheten mäter regelbundet hur människor exponeras för radiovågor från mobiltelefonmaster. Följ med Strålsäkert ut på en mätrunda i Solna och Sundbyberg. I avsittet får du veta hur man mäter och varför. Du får även en lektion i grundläggande strålningsvetenskap, med fokus på elektromagnetiska fält.

Är du intresserad av pågående arbete med kärnavfallsfrågor?

Den 10 april arrangerade Strålsäkerhetsmyndigheten ett informationsmöte om kärnavfallsfrågor. Under mötet informerade representanter för myndigheten översiktligt om arbetet som pågår kring radioaktivt avfall.

Dags att förnya din anmälningspliktiga verksamhet?

Bedriver du anmälningspliktig verksamhet? Då kan det vara dags att förnya din anmälan i vår e-tjänst. En anmälan är giltig i 5 år och förnyelse av anmälan kan göras när din anmälan förfaller inom 6 månader. Vid en förnyelse av anmälan kan du även genomföra ändringar avseende utrustning, fakturauppgifter och liknande.

Har du blivit skadad vid en kroppsbehandling?

Har du blivit skadad vid en kroppsbehandling med strålning, exempelvis fått en brännskada efter hårborttagning med laser? Eller vill du informera om en verksamhet som inte arbetar strålsäkert? Välkommen att tipsa oss.

Om du blivit skadad är det viktigt att du kontaktar 1177 eller din vårdcentral. Om skadorna är akuta ska du ringa 112.