Meänkieli

Sätheilyturvaviranomhainen toimii maan hallituksen alla ja kuuluu Miljöö­teparttemäntin vastuualuheele. Meilä oon kokohnaisvastuu sätheilysuojasta ja yinturvalisuuesta. Viranomhainen tekkee kannustavvaa ja etukätheen estävää työtä sen etheen ette suojata ihmisiä ja miljöötä sätheilyn ei-toivotuista efektistä, nyt ja tulevaisuuessa.

Meilä oon rapeat 300 henkilöä töissä ja niilä oon näitten aloitten komppetensiä: tekniikka, luonontiete, käyttäytymistiete, jyritiikka, ekonomii ja komynikasuuni.

Koko aijan met freistaama kehittää meän toimintaa jatkuvalla parantamistyölä jossa meän lähtökohtana oon määrätyt stantartit ko oon kyse kvaliteestä, miljööstä ja työmiljööstä.

Valtiopäivät ja maan hallitus päättä Sätheilyturvaviranomhaisen tehtävästä ja pytjetistä, mutta aivan ko muutki viranomhaiset met päätämä ittenäisesti yksityisissä asioissa.   Sätheilyturvaviranomhaisen pytjetti oon suunile 570 miljoonaa kruunua vuessa. Toiminta rahotethaan suurimaksi osaksi maksoila ja muuten verorahoila.

Viranomhaista johtaa jeneraalitirektööri Michael Knochenhauer, jonka maan hallitus oon valinu.