Tillgänglighet på ssm.se

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för utvecklingen och förvaltningen av stralsakerhetsmyndigheten.se (ssm.se). Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här texten beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen ssm.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Tillgänglighetsbristerna beskrivs längre ner på sidan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi vill hela tiden göra vår webbplats mer tillgänglig. Om du upptäcker problem vill vi att du berättar det för oss.

Hör av dig via e-post om det är något som inte fungerar för dig, eller om du har behov av innehåll i alternativa format. Vi svarar normalt inom två till tre arbetsdagar.

Du kan också anmäla ett problem via telefon: 08-799 40 00

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du anmäla det till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Anmäl bristande tillgänglighet (DIGG)

Tillgänglighetsbrister

Kompatiblitet

Delar av webbplatsen, till exempel e-tjänster, går inte att använda från alla webbläsare och enheter.;

Navigera med hjälpmedel

Webbplatsen fungerar bra att navigera med tangentbord eller skärmläsare. Landmärken finns men det finns element som ligger utanför. 

Cookie-bannern ligger sist och kan vara svår att få bort när hjälpmedel används.

Det saknas taggar för att brödsmulor ska fungera bra för en skärmläsare.

Kontrast och visuella element

Användare med svag syn kan uppleva problem med färgkontraster. Problemet finns främst på grafiska element. Text och länkar har bra kontrast.

I våra formulär använder vi färg för att visa när något har blivit fel eller saknas. Det kan vara svårt för färgblinda att uppfatta var det blivit fel.

Språk

På några sidor finns det texter på annat språk än det språk sidan är inställd på. Det gör att skärmläsare läser upp texter på fel språk.

Navigationen översätts inte efter byte av språk.

Otillgängliga dokument

Det finns pdf-filer och andra dokument som inte är tillgänglighetsanpassade. Problem som kan finnas i dokumenten:

 • Alt-texter saknas för bilder
 • Bokmärken och taggar saknas
 • Titel-tagg saknas
 • Tabeller är inte taggade som de ska
 • Läsordningen är inte logisk

Andra brister

 • det saknas hjälptexter i vissa formulär
 • våra filmer är inte alltid textade eller syntolkade
 • kartan på söksidans resultat saknar textalternativ
 • det finns rubriknivåer som inte följer hierkarin
 • inkonsekvent navigering när vänstermenyn försvinner.

Undantag från regler

Strålsäkerhetsmyndigheten åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vissa av våra system skapar innehåll, dokument och länkar som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa system.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har med hjälp av vår digitala partner granskat hela webbplatsen med manuella tester och automatiska testverktyg.

Vi granskar löpande ssm.se och vi uppdaterar och ser över redogörelsen kontinuerligt. Vi anpassar utformning och innehåll efter rådande riktlinjer.

Så arbetar vi med tillgänglighet

Vi arbetar aktivt med att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem, tillgänglighet är en viktig del i vår digitala utveckling:

 • Tillgänglighet är en central utgångspunkt i vår kravställning. 
 • Vi följer kontinuerligt upp och rättar det redaktionella innehållet. 
 • Vi gör vid all nyutveckling en grundläggande genomgång av tillgängligheten.

Tillgänglighetsredogörelsen är senast uppdaterat 22 september 2020.