Publikationer

Visar 1216 publikationer

Sortera på:

Relevans Datum
  • 2017:29 Evaluation of the simulation software CIVA for qualification purpose

    Background Modeling is an important tool within NDT, partly to develop and optimize testing technologies, but also within the Qualification Body’s activities to assess technical verifications and perform parameter studies. SSM has supported university research in the area for many years and,

    Innehållstyp: Publikationer
  • 2017:27 Översyn av beredskapszoner

    Sammanfattning Den 22 oktober 2015 gav regeringen Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i uppdrag att, i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), berörda länsstyrelser samt andra berörda myndigheter och aktörer, genomföra en översyn

    Innehållstyp: Publikationer
  • 2017:26 Samlad strålsäkerhetsvärdering av strålbehandlingsverksamhet vid landets länssjukhus

    Sammanfattning Strålsäkerhetsmyndigheten genomförde under perioden 2012 till 2016 inspektioner med inriktning mot kvalitetssäkring inom extern strålterapi vid landets länssjukhus. Vid dessa inspektioner granskades organisation, styrning och ledning, personalens kompetens,

    Innehållstyp: Publikationer
  • 2017:25 Evaluation of weld fatigue reduction in austenitic stainless steel pipe components

    Background The performed investigation is a continuation of the work performed in SSM 2015:38 where fatigue tests were performed on pressurized welded austenitic stainless steel piping components. The specimens were subjected to a realistic variable amplitude loading with mainly reversed

    Innehållstyp: Publikationer
  • 2017:24 Action Week – Granskning av berättigandeprocessen

    Sammanfattning I november 2016 genomförde Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tillsammans med 17 andra europeiska länder en granskning av berättigandeprocessen inom röntgendiagnostik. Granskningen gick under namnet "Action Week" och involverade 15 radiologiska

    Innehållstyp: Publikationer
  • 2017:23 Kalibrering för bestämning av optimal beräkningsmodell

    Bakgrund SSM bedömer i tillsynen avancerade datorberäkningar relaterade till drift av kärnkraftverk, utförda av extern part. Inom kärnkraft kan experimentella undersökningar vara olämpliga. Beräkningar blir därför ofta det enda alternativet att undersöka

    Innehållstyp: Publikationer
  • 2017:22 Effect of weld repairs on residual stresses in nickel base dissimilar metal welds

    Background The driving force for crack growth near welds in nuclear application piping may arise from weld residual stresses. Experience from nondestructive examination show that cracks in dissimilar metal welds are often found near weld repairs. The repair welding may affect the residual

    Innehållstyp: Publikationer
  • Informationsmaterial

    Innehållstyp: Publikationer
  • Blanketter

    Innehållstyp: Publikationer
  • Föreskrifter

    Innehållstyp: Publikationer