Publikationer

Välj innehållstyp:

Välj år:

Välj utgivare:

Välj språk:

Din avgränsning ger 1 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • 2005:44 Urananrikning med gascentrifugering

    Den nu resulterande rapporten berör kortfattat teorin och några generella principer för gascentrifugering, vilken utrustning som kan komma ifråga, indikatorer på anrikning med gascentrifugering, mm. Vi har valt att låta rapporten vara översiktlig utan att gå in på detaljer. Detta för att inte

    Innehållstyp: Publikationer