SSMFS 2008:26 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om personstrålskydd i verksamhet med joniserande strålning vid kärntekniska anläggningar

Föreskriften finns även på engelska:
SSMFS 2008:26 The Swedish Radiation Safety Authority’s Regulations on Radiation Protection of Individuals Exposed to Ionizing Radiation at Nuclear Facilities