Handbok: Tillståndspliktig verksamhet – Industriell radiografering

Denna handbok är skriven för dig som bedriver tillståndspliktig verksamhet med industriell radiografering. Den är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för dig att uppnå ett bra strålskydd i din verksamhet.

Det är viktigt att förstå att denna handbok inte ersätter regelverket. Det kan även finnas alternativa lösningar än de som tas upp i denna handbok för att uppfylla en bestämmelse. Rekommendationerna här kan även fungera för andra verksamheter där omständigheter och användningar av strålkällor är jämförbara med de i industriell radiografering. Innehållet i handboken kommer kontinuerligt att uppdateras allt eftersom nya erfarenheteter behöver vidareförmedlas.

Vill du beställa den här publikationen i tryckt format?

Du kan beställa den här publikationen i tryckt format till självkostnadspris.

Kommuner och skolor kan du beställa upp till 50 tryckta exemplar gratis.

Du beställer publikationen via e-post, Kommunikation@ssm.se. För att vi ska kunna behandla din beställning måste du ange

- länk till publikationen du vill beställa,
- antal,
- ditt namn,
- personnummer eller organisationsnummer,
- fakturaadress, samt
- postadress dit publikationen ska skickas.

Vi återkommer till dig med information om pris. Beställningen genomförs först när du godkänt kostnaden.