Informationsmaterial

Din avgränsning ger 50 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • Öppna strålkällor i laboratoriearbete

    I laboratorier används ibland radioaktiva ämnen i form av öppna strålkällor. De kallas så eftersom de hanteras öppet. Detta innebär att de radioaktiva ämnena kan spridas till omgivningen.

    Innehållstyp: Publikationer
  • Är du småhusägare? Då kanske det är dags att mäta radon.

    Informationsblad om radon, mätning och sanering.

    Innehållstyp: Publikationer
  • Kompletterande vägledning till metodbeskrivning för radonmätningar i skolor och förskolor

    Denna beskrivning är ett förtydligande av Strålsäkerhetsmyndighetens föregångare SSI:s "Metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser, 2004:01" när kontroll av skolor och förskolor görs. Den togs fram av Socialstyrelsen

    Innehållstyp: Publikationer
  • Affisch: 18-årsgräns

    Från och med den 1 september 2018 är det inte tillåtet att låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium. Detta framgår av 7 kap. 6 och 7 §§ strålskyddslagen (2018:396). Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram ett exempel på affisch

    Innehållstyp: Publikationer
  • Lärarhandledning – En bok om solen

    I ”En bok om solen” kan barnen lära sig mer om solen och dess strålar, och hur man kan skydda sig så att man inte bränner sig. Du kan dela upp användningen av boken i tre olika delar inklusive praktiska moment.

    Innehållstyp: Publikationer
  • Magnetfält och hälsorisker

    Magnetfält finns alltid omkring oss och många undrar om magnetfält är skadliga för hälsan. I den här broschyren ger fem myndigheter en beskrivning av magnetfält och hälsorisker samt av vad myndigheterna gör. Broschyren är framtagen i samarbete

    Innehållstyp: Publikationer
  • Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret

    Den 16 mars 2011 lämnade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) in sin ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun till Strålsäkerhetsmyndigheten. Förutom slutförvarsansökan

    Innehållstyp: Publikationer
  • Torkning med mikrovågor pågår i huset

    Strålsäkerhetsmyndigheten ställer krav på hur mikrovågstorkning ska gå till och hur företag som torkar ska informera de boende i fastigheter som mikrovågstorkas. Utrymmen där torkning pågår ska märkas tydligt med varningssymbolen för

    Innehållstyp: Publikationer
  • Affisch: Råd för att skydda din hälsa

    Affischen innehåller solråd från Strålsäkerhetsmyndigheten och ska finnas vid varje solariebädd enligt paragraf 9 i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. Den ersätter

    Innehållstyp: Publikationer
  • Så fungerar en kokvattenreaktor

    I Sverige finns två typer av reaktorer – kok- och tryckvattenreaktorer. Faktabladet beskriver principen för hur elektricitet alstras i en kokvattenreaktor.

    Innehållstyp: Publikationer