1995:72 Kopparkorrosion i rent syrefritt vatten

Kopparkorrosion i rent vatten har studerats. Undersökningen är bl a föranledd av artiklar publicerade i Corrosion Science. I dessa artiklar presenterades resultat som visar att koppar kan korrodera i rent vatten i frånvaro av löst syrgas. Koppar oxideras i stället direkt av vattnet under bildning av vätgas.

Kvartsprovrör innehållande rent vatten och kopparbleck förslöts på två olika sätt. Tre provrör förslöts med hjälp av platinableck och tre med palladiumbleck. Palladiumblecken antogs kunna tjäna som selektiva membran för transport av eventuellt bildat väte ut från de slutna systemen samtidigt som de hindrade syre från att transporteras in i systemen. Platina är ej i lika hög grad genomträngligt för väte.