99:35 Beskrivningar och modeller av säkerhetsfunktioner - en förstudie