2003:34 SKI - ASAR - O2 Återkommande säkerhetsgranskning