2004:01 Utveckling av system för säkerhetsindikatorer