2010:04 Utredning och kartläggning av krav för lyftanordningar inom kärnteknisk anläggning

SSM kommer att utveckla sina krav inom området lyftanordningar och denna utredning och kartläggning av internationella krav kommer att ligga till grund för detta arbete. En orsak till att utvecklingen behöver ske nu är att SSM under 2011 kommer att granska en ansökan om uppförande och drift av en inkapslingsanläggning i samband med CLAB. SSM har identifierat frågor gällande krav på lyftanordningar inom en sådan anläggning som speciellt viktiga.

Flera intressanta resultat har framkommit och exempel på detaljer från framförallt Tysklands och Finlands föreskrifter återges i utredningen. Intressanta är Finlands krav, som dessutom i en inofficiell översättning till svenska bilagts rapporten.