1998:09 Magnetfält från elektriskaspisar, hällar, mikrovågsugnar och hårtorkar

I denna rapport redovisas mätningar av magnetfält, dels från olika typer av elektriska spisar och hällar, dels från mikrovågsugnar samt från hårtorkar. Spisarnas ugnsdelar gav upphov till starkare fält än spishällarna. Induktionshällarna alstrade utöver fält av 50 Hz även fält inom frekvensområdet 2 - 400 kHz. Inbyggda tillbehör som fläktar och klockor bidrog med en betydande del till de uppmätta fälten. De starkaste 50 Hz fälten orsakades av mikrovågsugnarna. Spridningen av magnetfält runt hårtorkarna hängde till stor del samman med den lätta, oskärmade uppbyggnaden av fläktrnotorerna. Magnetfälten från dessa hushållsapparater minskade snabbt med avståndet och översteg på 1 m håll endast i undantagsfall medelvärdet i svenska hem.