2002:01 SAR och utstrålad effekt för 21 mobiltelefoner

Rapporten presenterar resultaten från mätningar av 21 olika mobiltelefoners SAR-värde och utstrålade effekt. Ett syfte var att undersöka om information om utstrålad effekt kan kombineras med uppgifter om SAR för att beskriva telefonernas prestanda. SAR-mätningar gjordes enligt en CENELEC-mätspecifikation från 1998. För mätning av telefonens utstrålade effekt användes det tredimensionella PIM-förfarandet.