2002:03 SSI:s granskning av SKB:s FUD-program 2001

Rapporten återger Statens strålskyddsinstituts (SSI) granskning av SKB program för forskning, utveckling och demonstration, FUD-program 2001. Rapporten utgör SSI:s remissvar till SKI i ärendet. I granskningen kommenterar SSI bland annat beslutsprocessen, behovet av ett strategidokument, SKB:s säkerhetsoch systemanalyser och SKB:s biosfärsforskning.