2002:09 Personalstrålskydd inom kärnkraftindustrin under 2001

Denna rapport presenteras en sammanställning av stråldoser till personal och av erfarenheter från strålskyddsarbetet inom den svenska kärnkraftindustrin under år 2001.