2004:08 Doskatalogen för nukleärmedicin

Doskatalogen är en samling av datablad som presenterar stråldose till olika organ och vävnader. I sin nuvarande form har de s.k. dosbladen getts ut sedan 1981 och har sedan dess reviderats och kompletterats med nya substanser. Denna nya rapport innehåller data för:

  • tre substanser för PET-diagnostik (11C-acetat, 11C-metionin och 18F-DOPA),
  • antikroppar märkta med 99mTc, 111In, 123I eller 131I,
  • kinetikdata och dosberäkningar för fyra 14C-märkta substanser ,
  • stråldoser till barn som ammats efter att modern genomgått en nukleärmedicinsk undersökning och
  • noggrannheten i kvantifiering utifrån planara gammakamerabilder.

Idag finns information i Doskatalogen om upp mot 200 olika substanser och radionuklider. Doskatalogen finns sedan 2001 tillgänglig via Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida (www.stralsakerhetsmyndigheten.se)

  • Författare: Sigrid Leide-Svegborn, Sören Mattsson, Lennart Johansson och Bertil Nosslin
  • Utgivare: SSI
  • Utgivningsdatum: 2004-08-31
  • Antal sidor: 49