2004:09 SSI:s roll i folkhälsoarbetet

Rapporten är en redovisning till regeringen och Statens folkhälsoinstitut av myndighetens roll inom folkhälsoområdet. Strålskydd är i sig en förebyggande verksamhet som syftar till att skydda människor och miljö mot skadlig verkan av strålning. SSI anser därför att merparten av myndighetens arbete är folkhälsorelaterat. I rapporten beskrivs en rad strålskyddsområden utifrån dess hälsoeffekter. Dessutom anges vilka insatser som vidtagits och som planerar att vidtas inom dessa områden. I förekommande fall ges även förslag till ytterligare åtgärder.

  • Författare: Torsten Cederlund, Robert Finck, Lars Mjönes, Leif Moberg, Ann-Louis Söderman, Åsa Wiklund, Katarina Yuen och Hanna Ölander Gür.
  • Utgivare: SSI
  • Utgivningsdatum: 2004-08-31
  • Antal sidor: 72