2004:16 Isotopstatistik 2003 -för nukleärmedicinsk verksamhet

I sammanställningen redovisas under 2003 utförda in-vivo undersökningar och terapier där radioaktiva nuklider i form av öppna strålkällor har använts. För varje nuklid anges undersökning, kemisk form, administrationssätt, antal rapporteringar, totala antalet undersökningar, använd medelaktivitet, samt lägst och maximalt använd aktivitet vid något enskilt sjukhus. Av sammanställningen framgår att det under 2003 har utförts nästan 103 000 undersökningar och 3300 terapier. Den totala dosen till befolkningen från diagnostik med radioaktiva ämnen var 452 manSv