2004:41 Utfall av WANO-indikatorer för de svenska kärnkraftverken 1998-2002