2005:07 Kommentarer och vägledning till föreskrifter och allmänna råd om hantering av aska som är kontaminerad med cesium-137

Statens strålskyddsinstitut har utfärdat föreskrifter och allmänna råd om hantering av aska som är kontaminerad med cesium-137, SSI FS 2005:1. I föreliggande skrift ges förklaringar och förtydliganden till de enskilda föreskrifterna för att underlätta den praktiska tillämpningen.