2006:01 Formella expertbedömningar av jordskalv efter nedisning i Sverige

Statens strålskyddsinstitut, Statens kärnkraftinspektion och Svensk Kärnbränslehantering AB har tillsammans genomfört ett projekt med formella expertutfrågningar i ämnet jordskalv i Sverige i samband med nedisning.

Efter ett brett nomineringsförvarande har 5 experter valts ut av en urvalskommitté av 4 professorer inom området. De 5 experterna har givit bedömningar om frekvensen av jordskalv större än magnitud 6 inom tio kilometer, för två platser i Oskarshamn och Forsmark, i samband med en nedisning. Medianvärdet av experternas bedömningar var 0,1 jordskalv för en glaciationscykel. Rapporten är en översättning och lätt bearbetning av SSI Rapport 2005:20, som föreligger på engelska. Experternas bilagor har ej tagits med.