2006:06 Utgångspunkter för SSI:s granskning av ansökan för en inkapslingsanläggning och ett slutförvar för använt kärnbränsle

Detta dokument ger en redovisning av viktiga förutsättningar för SSI:s granskningar av SKB:s tillståndsansökningar för en inkapslingsanläggning (enligt kärntekniklagen) och för hela slutförvarssystemet (enligt kärntekniklagen och miljöbalken).

Dokumentet redovisar SSI:s syn på beslutsprocessen, strålskyddskraven enligt SSI:s föreskrifter och allmänna råd, SSI:s kapacitet för granskningar, och SSI:s tidigare ställningstaganden gentemot SKB:s arbete. Dokumentet utgör därmed ett planeringsunderlag för SSI:s granskningar i slutförvarsfrågan. Förutsättningarna kan dock komma att ändras vid i framtiden vilket kan påverka planeringsunderlaget, t.ex. vad gäller enskilda delar i beslutsprocessen, regeringsbeslut på basen av SKB:s FUD-program, ändringar i myndighetens resurser eller nya fakta som framkommit vid granskningen. Denna rapport är därför en ögonblicksbild som gäller vid den tidpunkt den trycks – information kommer att finnas på SSI:s
hemsida som kontinuerligt kommer att uppdateras och hållas aktuell.