2009:20 Föräldrars syn på solskydd

Insjuknandet i hudcancer ökar i Sverige. Att bränna sig i barndomen anses vara en betydande riskfaktor. Genom kartläggningar vet vi att små barn bränner sig i allt för stor utsträckning trots att medvetenheten om riskerna är relativ hög i befolkningen.

Syftet var att undersöka föräldrars syn på vistelse i solen där kunskap, attityder och beteenden studerades. Därefter ges rekommendationer till Strålsäkerhetsmyndigheten om hur ett informationsmaterial eller annat stöd skulle kunna utformas.

Strålsäkerhetsmyndigheten har därför för avsikt att ge stöd till föräldrar med förskolebarn för att deras vistelse i solen ska vara så säker som möjligt och förhoppningsvis grundlägga hälsosamma vanor för framtiden.