2004:07 Personalstrålskydd inom kärnkraftindustrin under 2003

I denna rapport presenteras en sammanställning av stråldoser till personal och av erfarenheter från strålskyddsarbetet inom den svenska kärnkraftindustrin under år 2003.