2004:11 Tillsynsrapport 2002–2003

Rapporten redovisar SSI:s tillsyn av i första hand avfalls- och
miljöfrågor vid de kärntekniska anläggningarna under åren 2002 och 2003. Inspektionerna vid de kärntekniska anläggningarna sammanfattas och ett antal större ärenden och aktuella projekt med anknytning till tillsynen beskrivs.

År 2002 lades en stor del av SSI:s resurser på utredning och uppföljning av missödet med en iridiumtransport från Studsvik. Det s.k. Studsviksprojektet initierades och övrig tillsynsverksamhet prioriterades tillfälligt ned. År 2003 genomförde SSI två temainspektioner. Den ena var inriktad mot avfallshantering och den andra mot utsläppsbegränsning. Stora tillsynsinsatser lades även på Ranstad Mineral AB.